Type text here

The artist - Lyman Whitaker

Lyman har vært utøvende skulptør i over 40 år, med unik kjennskap til materialer og deres anvendelses muligheter. De siste 19 år har han primært fokusert på å skape Vindskulpturer, som alle er håndlagde. Vindskulpturene er innovative og kunstneriske med en høy grad av mekanisk integritet; de er velrespekterte for deres kvalitet og håndverksmessige utførelse.

Lyman's skulpturer fremtrer organiske og magiske, og de er i overensstemmelse med hans livsfilosofi. Som kunstner kan han uttrykke sin bekymring for planetens overlevelse gjennom et kreativt medium. Foruroliget over varigheten av vår kulturs nåværende systemer, i relasjon til klimaendringer, er Lyman's sterkeste ønske at han kunst må symbolisere en bevegelse mot bedre løsninger i forhold til Jorden.

Ved å plassere skulpturene i naturlige elementer av bevegelse, gis vi mulighet til å tenke over våre omgivelser. Lyman's skulpturer er organiske og naturlige som vegetasjon og kan best nytes i interaktive settinger, hvor de kan ses og oppleves over tid.

Formidlingen av han kunst har tillatt Lyman å skape et inspirerende og moderne Studio i det sydlige Utah, USA. Hans kunst presenteres på "fine art galleries" rundt i USA. I tillegg eksisterer offentlige og private installasjoner i USA, Canada, Europa og Australia.